Joukkeiden toimihenkilöt ja tehtävät

Joukkueen vanhempainkokous valitsee joukkueen toimihenkilöt, valmentajien valinnassa valmennuspäällikön mielipidettä kuunneltuaan. Joukkueen johtoryhmään kuuluvat:

Joukkueenjohtaja:

Vastuuvalmentaja:

Muut valmentajat:

Joukkueen rahastonhoitaja:

Huoltajat:

Seura kannustaa toimihenkilöitä osallistumaan valtakunnallisiin- ja muihin koulutustapahtumiin. Seura osallistuu koulutuskustannuksiin, kun niistä on etukäteen neuvoteltu valmennuspäällikön tai puheenjohtajan kanssa.

Johtoryhmän jäsenet eivät saa esiintyä joukkueen tilaisuuksissa alkoholin vaikutuksen alaisina ja tupakkatuotteiden käyttöä on vältettävä. Johtoryhmän jäsenten käytös ja esimerkki on oltava seuran pelisääntöjen edellyttämää ja kaikille tasapuolista. Jos johtoryhmän toiminta poikkeaa näistä hyvistä käytöstavoista, asia käsitellään ja ratkaistaan valmennuspäällikön johdolla. Tarvittaessa puheenjohtaja vahvistaa päätöksen.

Toimihenkilöiden tärkeimmistä tehtävistä lyhyt luettelo seuraavassa:

Joukkueenjohtaja

Sitoutuu toimimaan seuran yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, samalla hän on käytöksellään hyvänä esimerkkinä joukkueen pelaajille ja muille toimihenkilöille.

Joukkueenjohtaja toimii seuran, vanhempien, joukkueen toimihenkilöiden ja joukkueen yhdyshenkilönä.

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta.

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueensa ottelujärjestelyistä sekä koti- että vierasotteluissa.

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen budjetista ja tilinpidosta yhdessä joukkueen rahastonhoitajan kanssa, niin kuin se Kurikan Ryhdin säännöissä on esitetty.

Joukkueenjohtaja vastaa hallinhoitoviikon työtehtävien jaosta yhdessä joukkueen kioskivastaavan kanssa.


Valmentajat

Valmentajien tulee toimiessaan noudattaa Suomen Jääkiekkoliiton ja seuran sääntöjä sekä muutenkin käytöksellään olla esimerkkinä pelaajille ja muille joukkueen jäsenille.

Valmentajat sitoutuvat ohjaamaan ja peluuttamaan joukkuettaan seuran kasvatuksellisten, harjoituksellisten ja kilpailullisten tavoitteiden mukaisesti.

Valmentajat vastaavat harjoitustilaisuuksien ohjelmoinnista ja läpiviennistä.

Valmentajat pyrkivät ohjaus/valmennustoiminnassaan edistämään pelaajien henkilökohtaista kehittymistä ja pelaajien urheilullisia elämäntapoja.

Valmentajat pyrkivät huomioimaan jokaisen pelaajan kokonaisvaltaisesti.

Valmentajat sitoutuvat seuran valmentajakoulutukseen ja mahdollisuuksien mukaan kouluttautuvat Suomen Jääkiekkoliiton valmentajakoulutuksissa.

Valmentajat sitoutuvat raportoimaan joukkueensa harjoittelusta valmennuspäällikölle tarvittaessa ja osallistuvat valmennuspäällikön kanssa joukkueen harjoittelupalautteisiin.

Joukkueen rahastonhoitaja

Joukkueen rahastonhoitaja vastaa joukkueen budjetista ja tilinpidosta yhdessä joukkueen johtajan kanssa, niin kuin se Kurikan Ryhdin säännöissä on esitetty.

Joukkueen rahastonhoitaja vie tarkastetun tiliotteen ja kuitit kuukausittain seuran kirjanpitäjälle, kuten se Kurikan Ryhdin säännöissä on esitetty.

Joukkueen rahastonhoitaja maksaa joukkueen tililtä joukkueen laskut ja kerää/kirjoittaa pelaajille tarvittaessa kuukausi/kausimaksut.

Joukkueen huoltajat

Huoltajat sitoutuvat toimimaan seuran yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, samalla ollen käytöksellään hyvänä esimerkkinä joukkueen pelaajille ja muille toimihenkilöille.

Huoltajat vastaavat kaikista joukkueen huoltoon liittyvistä toimenpiteistä.

Huoltajat vastaavat joukkueen omista ja seuralta saamista varusteista (harjoitus- ja pelipaidat, maalivahdin varusteet jne) ja huolehtivat siitä, että seuralta saadut varusteet palautetaan kauden päätyttyä seuralle. Huoltajien yhdyshenkilönä seuraan päin on seuran varustevastaavat.

Huoltajat mahdollisuuksiensa mukaan kouluttautuvat Suomen Jääkiekkoliiton huoltajakoulutuksissa.