2010-luvulla hurja kasvu urheilijamäärissä
SeuraJulkaistu: 28.05.2020 00.00

2010-luvulla hurja kasvu urheilijamäärissä

Ryhti liikuttaa lähes 1400 urheilijaa vuonna 2020

Edellisen vuosikymmenen aikana Kurikan Ryhdin urheilijamäärissä on ollut merkittävää kasvua, erityisesti viimeisen neljän vuoden aikana. Vuonna 2011 Kurikan Ryhdin urheilijoita oli 844, kun alkuvuoden 2020 Ryhdin jaostojen jäsenmääräksi raportoitiin 1367 eri ikäistä harraste- ja kilpaurheilijaa. Jäsenmäärä on siis kasvanut huimasti ja Ryhdin asema suurien monilajiseurojen joukossa vahvistuu entisestään. Yli satavuotiaan Ryhdin urheilutoimintaa ja -olosuhteita kehitettiin 2010-luvulla monin tavoin lisäten myös urheilulajien valikoimaa, kun mukaan tulivat yksilölajeihin uinti v. 2014 ja joukkuelajeihin cheerleading v. 2018.

Jaostojen jäsenmäärissä pääosin vakaata kasvua

Ryhdin jaostoissa vapaaehtoiset toimijat tekevät merkittävää työtä, erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten liikuttajina ympäri vuoden. On hienoa huomata, että Ryhti-urheilu kuuluu entistä useamman kansalaisen arkeen. Aikuisliikkujien määrässä kasvua on huomattu erityisesti harrastekilpaurheilun parissa. Talvi- ja kesälajien sekä yksilö- ja joukkueurheilulajien toiminnan luonteiden ja esimerkiksi erilaisten harjoitteluolosuhteiden vuoksi ne eivät ei ole suoraan verrannollisia toisiinsa. 2010-luvun seuran jäsenkehitystä tarkasteltaessa jaostoittain oli omaan toimintaansa suhteutettuna suurinta kasvua kamppailu-urheilussa, ampumahiidossa ja sulkapallossa. Monissa joukkuelajeissa, kuten jääkiekko, jalkapallo, lentopallo ja salibandy jäsenmäärät ovat pysyneet melko vakaina läpi vuosien, ollen kuitenkin selkeästi kasvussa v. 2020. Jousiampujien määrä on kasvanut hienoisesti vuosittain. Cheerleading uusimpana joukkuelajina on muutamassa vuodessa kasvanut jäsenmäärältään perinteisten joukkuelajien rinnalle. Yksilölajeissa oli pääosin maltillista kasvua, mutta ilahduttavasti uintijaosto oli kaksinkertaistanut jäsenmääränsä aloitusvuoteensa verrattuna. Vuosien aikana jonkin verran laskua oli nähtävissä hiihdon ja yleisurheilun parissa, mutta näidenkin lajien jäsenmäärät olivat jälleen 10 % kasvussa vuoteen 2019 verrattuna. Kasvua tarkasteltaessa tuleekin muistaa, että jäsenmäärän säilyttäminen, vapaaehtoisten työskennellessä jaostojen ja seuran vetäjinä, on itsessään jo osoitus tuloksellisesta urheilutoiminnasta.

Ryhdin jaostoissa urheilutoimintaa kehitetään entistä järjestelmällisemmin ja hyödynnetään omien lajiliittojen tarjoamaa koulutusta ja tietoa. Seura ja jaostot pyrkivät kouluttamaan, opastamaan ja tukemaan vapaaehtoisia vetäjiä. Monista jaostoista löytyy pitkään toimineita, rautaista lajikokemusta omaavia valmentajia, urheilijoita ja taustatoimijoita, jotka antavat panostaan koko seuratoiminnan hyväksi. Kaikkiin jaostoihin toivotetaan tervetulleeksi uusia toimijoita matalalla liittymiskynnyksellä.

2010-luvun jäsenmäärän 1,6-kertaistaminen on osoitus siitä, että Ryhdin urheilulajien parissa tehdään tärkeää työtä kurikkalaisen liikunnan hyväksi monin eri tavoin. 2020-luvulla visiomme on olla vahvasti mukana tuottamassa hyvinvointia jatkossakin.

Kurikan Ryhti