SM-Hopea YT50 Maasto 12-13.7.2014 Espoo

SM-Pronssi Yleinen Talja 50 3.8.2014 Pori

SM-Pronssi YT50 Maasto 11-12.7.2015 Riihimäki

SM-Pronssi Y50T Metsästys 16.8.2015 Porvoo

SM-Pronssi Y50T Halli 13.3.2016 Teuva

SM-Hopea maasto joukkue 11-12.6.2016 Inkoo

SM-Pronssia AMFU 120N. 19.3.2017 Kurikka

SM-Pronssi 50T Maasto 10-11.6.2017 Inkoo

SM-Pronssi AMFU Eläikuva Maasto 1.7.2017 Keuruu

SM-Pronssi 50T eläikuva 16.9.2017 Inkoo

SM-Hopea 50T maasto 14-15.7.2018 Inkoo