Kulukorvauslasku_KuRy_Yu - tyhjä lomake.pdf

Lähetä rahastonhoitajalle

Marja-Sisko Havuluoto

ms.havu@kotikone.fi

Kurikan Ryhti ry
c/o Yrityspalvelu Junikco Oy
Kurikantie 4, 61300 Kurikka

Y-tunnus: 0209072-4

kurikan.ryhti@netikka.fi