Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Kurikan Ryhti ry

Postiosoite:
Kurikantie 4
61300 Kurikka

Käyntiosoite:
Kurikantie 4
61300 Kurikka

Seura toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuran toimintaan osallistuvista. Rekisterinpitäjä on vastuussa annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietoja vain niiltä osin, mikä on tarpeellista jäsenen ja seuran yhteistoiminnan suhteen. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita seura toteuttaa henkilötietoja käsittelyssä

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Aki Kulkula / Monnari
Keskuspuistikko 33
61300 Kurikka

kurikan.ryhti@netikka.fi

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai jäsensuhteen perusteella

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenten rekisteröinti
 • Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. seurasiirrot, kilpailupöytäkirjat)
 • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
 • Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
 • Sähköinen jäsenviestintä
 • Jäsenetujen saamiseksi tulee olla erillinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin.  
 • Analysointi ja tilastointi
 • Jäsenpalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • jäsenen perustiedot, kuten nimitiedot, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • ikä, sukupuoli ja äidinkieli
 • luvat ja suostumukset
 • jäsensuhteen tiedot kuten, laskutus, maksutiedot, tilaustiedot.
 • tieto vanhempainvastuunkantajasta
 • kilpailu ja ottelutilastot, kuten maalit, varoitukset, tulokset ja muut kilpailuihin liittyvät tilastotiedot
 • seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot
 • palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus.
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
 • Rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. tuomarit) syöttäminä
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Kansainvälisten urheiluliittojen sekä niiden alaisten jäsenliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä
 • Suomen lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Suomen urheiluliittojen kilpailumääräysten mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjän työntekijöiden, joiden työtehtävät tarvitsevat välttämättömästi tietojen käsittelyä. Seuran johdolla on myös pääsy tietoihin siltä osin kuin se katsotaan tarpeelliseksi seuran johtamisen kannalta. Lisäksi Yrityspalvelu Junikco Oy:n työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Voimme luovuttaa tietoja kansainvälisten urheiluliittojen sekä niiden alaisten jäsenliittojen rekistereihin 
 • Suomen urheiluliittojen jäsenseurojen rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kurikan Ryhti ry / Tietosuoja
Keskuspuistikko 33
61300 Kurikka tai sähköpostitse osoitteeseen kurikan.ryhti@netikka.fi

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Keskuspuistikko 33, 61300 Kurikka.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse kurikan.ryhti@netikka.fi.

Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä.  

Oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse Kurikan.ryhti@netikka.fi

Oikeus poistaa tiedot 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse kurikan.ryhti@netikka.fi. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua viralliseen kilpailutoimintaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse kurikan.ryhti@netikka.fi.

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse kurikan.ryhti@netikka.fi.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

Kurikan Ryhti ry