Ryhdin valmennus ja koulutustuet jaostoille.

Valmennustuki

 

Kurikan Ryhdin johtokunta myöntää tapauskohtaisesti tukea seuran edustusurheilijoiden kilpailuihin valmistatumisesta ja itse kilpailuista aihetuvien kulujen kattamiseen. Lisätietoa valmennustuesta tästä linkistä: Tietoa valmennustuesta.  Tuen luonteesta johtuen seura ei tue muita kuin sellaisia urheilijoita, jotka edustavat Kurikan Ryhtiä sillä kaudella, jota valmennustuki koskee.

 

Valmentajakoulutus tuki

 

Valmentajien koulutuksen tuki on tällä hetkellä seurassa tarkastelun alla. Johtokunta miettii miten tuen kanssa edetään ja miten se kohdennetaan paremmin.

Kurikan Ryhti tukee jaostojen valmentajien koulutusta. Koulutus tukea voi hakea vapaa muotoisella hakemuksella.Tuki koskee vain koulutusmaksua, ei ruokailuja tai matkakuluja. Hakemukseen täytyy liittää mukaan tositteet koulutuksesta maksetuista kuluista. Hakemuksesta täytyy myös löytyä koulutuksessa olleen henkilön nimi sekä aika ja paikka missä koulutus on tapahtunut. Hakemus ohjataan Ryhdin johtokunnalle joka päättää maksettavasta tuesta. Hyväksytty tuki velvoittaa valmentajan / ohjaajan olemaan Ryhdin toiminnassa mukana. Tietoa valmentajakoulutustuesta.