Ryhdin valmennus ja koulutustuet jaostoille.

Valmennustuki

 

Kurikan Ryhdin johtokunta myöntää tapauskohtaisesti tukea seuran edustusurheilijoiden kilpailuihin valmistatumisesta ja itse kilpailuista aihetuvien kulujen kattamiseen. Lisätietoa valmennustuesta tästä linkistä: Tietoa valmennustuesta.  Tuen luonteesta johtuen seura ei tue muita kuin sellaisia urheilijoita, jotka edustavat Kurikan Ryhtiä sillä kaudella, jota valmennustuki koskee.

 

Valmentajakoulutus tuki

 

Kurikan Ryhti tukee jaostojen valmentajien koulutusta. Koulutus tukea voi hakea vapaa muotoisella hakemuksella.Tuki koskee vain koulutus maksua, ei ruokailuja tai matkakuluja. Hakemukseen täytyy liittää mukaan tositteet koulutuksesta maksetuista kuluista. Hakemuksesta täytyy myös löytyä koulutuksessa olleen henkilön nimi sekä aika ja paikka missä koulutus on tapahtunut. Hakemus ohjataan Ryhdin johtokunnalle joka päättää maksettavasta tuesta. Hyväksytty tuki velvoittaa valmentajan / ohjaajan olemaan Ryhdin toiminnassa mukana. Tietoa valmentajakoulutustuesta.

 

Naisvalmentajien koulutustuki

 

Kurikan Ryhdin jaostoilla on mahdollisuus hakea erikseen myös naisvalmentajien koulutukseen tarkoitettua tukea. Tuen haku tapahtuu vapaa muotoisella hakemuksella sisältäen tositteet aiheutuneista kuluista. Hakemus ohjataan Ryhdin johtokunnalle. Tuen mahdollistajana toimii Kurikan Naisten säätiö.